Historia

W 1987 roku  Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych po raz pierwszy postanowiło zorganizować konkursowy przegląd malarstwa w technice pastelu, który miałby charakter ogólnopolski.

Pomysł zorganizowania "I Ogólnopolskiej Wystawy Pasteli" zrodził się z zetknięcia osobistych upodobań z ogólniejszymi dążeniami artystów do powstania takiego przeglądu. Pracując kilkanaście lat w BWA zauważyłem zwiększające się zainteresowanie tą techniką. Prace wykonane pastelami zaczęły pojawiać się  śmielej na oficjalnych wystawach, a nie tylko w Galeriach sprzedażnych jako sztuka komercyjna, lekka, łatwo zrozumiała i z racji swej istoty ładna - traktowana jako mniej ważny nurt twórczości większości artystów. Dało się też zauważyć prace znakomite i ambitne w swych założeniach. Czy można więc w pastelu w pełni wypowiedzieć się artystycznie i czym się różni pastel współczesny od tradycyjnego ? Odpowiedź miała przynieść właśnie ta Wystawa.(...)”

Jest to fragment wstępu do katalogu pierwszej wystawy napisany przez Krzysztofa Kulisia, ówczesnego dyrektora MBWA, pomysłodawcy i twórcy konkursu oraz wieloletniego kuratora przeglądów.

W latach następnych, 1989, 1991, 1994 roku, zorganizowano kolejne Ogólnopolskie Wystawy Pasteli, które zdobywały coraz liczniejsze grono sympatyków

i uznanie środowiska artystycznego. Pozwoliło to przekształcić konkurs w Ogólnopolskie Biennale Pasteli w latach 1996, 1998, 2000, a w roku 2002 nadać mu rangę Międzynarodowego Biennale Pasteli.

Po zmianie statusu jednostki, która w 2010 roku stała się oddziałem Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ postanowiono kontynuować w rozszerzonej formie

konkursowe przeglądy malarstwa pastelowego.

Obecna, szósta edycja konkursu odbywa się w ramach „Europejskiego Festiwal Pasteli - Małopolska, VI Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz 2013”.

Projektem ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Regulamin
pobierz 
Karta zgłoszenia (wersja do druku)